Historia

Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank) – działa nieprzerwanie od ponad 90 lat. Opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale.

Początki historii obecnego Warszawskiego Banku Spółdzielczego sięgają 1925 roku, kiedy to powołano do życia “Kredyt Ogrodniczy” Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością, która została oficjalnie wpisana do rejestru bankowego 30 kwietnia 1925 roku. Inicjatorami założenia spółdzielni finansowej ogrodników warszawskich byli m.in.: Marceli Różański, Artur Machlejd, Aleksander Girdwoyń.

Siedziba “Kredytu Ogrodniczego” mieściła się przy ul. Kopernika 30. Spółdzielnia działała na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 20 października 1920 roku. Od chwili założenia firma systematycznie się rozwijała. Od roku 1926 pracowała w oparciu o pomoc finansową Państwowego Banku Rolnego, który docenił zaradność gospodarczą warszawskich ogrodników. Pomyślną dla spółdzielczości koniunkturę lat 1925-29 przerwał wielki kryzys gospodarczy, który potrwał do 1935 roku Najgorszy okres dla Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” przypadł na lata 1932-1934, kiedy to na pokrycie zaistniałych strat zużyto posiadany wówczas fundusz udziałowy w 97%.

W czasie II wojny światowej

Pomyślny rozwój Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” w okresie pokryzysowym przerwała wojna. Dnia 16 kwietnia 1943 roku w rejestrze Sądu Okręgowego dokonano zmiany nazwy Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” na “Spółdzielczy Bank Ogrodniczy” z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie”. Tragiczne skutki powstania warszawskiego m.in. dalsze celowe niszczenie Warszawy przez okupanta oraz zbliżający front wschodni spowodowały, że w październiku 1944 roku Bank był zmuszony ewakuować się do Grodziska Mazowieckiego, korzystając z uprzejmości miejscowego Banku Spółdzielczego.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy, działacze SBO, przy pomocy dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rolnictwa, przystąpili do odgruzowywania wcześniej zajmowanego lokalu Banku mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 49. W końcu kwietnia 1945 roku Bank przeniósł się z Grodziska mazowieckiego do Warszawy i wznowił działalność. Terenem działalności Banku w tamtym okresie była Stolica, a także miejscowości: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Otwock, Miłosna, Radzymin.

Powojenne "reformy"

W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z października 1948 roku, banki spółdzielcze zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze, podlegające Ministrowi Finansów. Samorządne formy działania GKS zostały w praktyce zlikwidowane, członkowie pozbawieni wpływu na działalność Spółdzielni. W sierpniu 1950 roku Spółdzielczy Bank Ogrodniczy, został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą, podzielając smutny los całej polskiej spółdzielczości bankowej tamtego okresu. GKS udzielały tylko drobnych, ściśle limitowanych, krótkoterminowych kredytów, bez prawa gromadzenia oszczędności i były „organem pomocniczym Banku Rolnego”.

Wydarzenia polityczne 1956 roku zaowocowały także znacznymi zmianami gospodarczymi. Począwszy od 28 sierpnia 1956 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, GKS otrzymuje nazwę „Kasy Spółdzielczej”. W tym czasie przywrócono instytucję Rady Nadzorczej, możliwość udzielania pożyczek z własnych środków oraz gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.

W pierwszym kwartale 1964 roku Walne Zgromadzenie dokonało zmiany statutu, a jedną z tych zmian było przywrócenie nazwy Banku sprzed 1950 roku, w brzmieniu „Spółdzielczy Bank Ogrodniczy”. Zmiany te zarejestrowane zostały z Rejestrze Sądowym w dniu 7 kwietnia 1964 roku.

W 1973 roku Spółdzielczy Bank Ogrodniczy przeniósł siedzibę z Al. Jerozolimskich 55 (dawniej 49) do nowego lokalu przy ul. Racławickiej 10.

Rok 1975 przyniósł dalsze zmiany. Z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych powstał z dniem 1 lipca 1975 roku Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank ten pełnił rolę centrali organizacyjno-rewizyjnej dla banków spółdzielczych. W dniu 20 września tego roku, na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli SBO przyjęty został nowy statut dostosowany do obowiązującego prawa bankowego.

Po 1989 roku

Ustawa Prawo Bankowe z 31 stycznia 1989 roku wprowadziła rozwiązania przybliżające polski system bankowy do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu ustawy z 20 stycznia 1990 roku współdziałanie SBO z BGŻ osłabło i ograniczone zostało do działalności typowo bankowej, regulowanej dobrowolną umową. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwoju Spółdzielczego Banku Ogrodniczego. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należy: przystąpienie SBO, w charakterze akcjonariusza, do Mazowieckiego Banku Regionalnego, nabycie przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Radzyminie, przyłączenie Banku Spółdzielczego w Kampinosie. Zrealizowanych zostało także wiele zadań inwestycyjnych. Wybudowano nowy obiekt dla potrzeb Oddziału w Starych Babicach, pozyskano nowy lokal dla Filii Jelonki, Filii w Brochowie oraz dla Oddziału w Markach. Podkreślenia wymaga również stałe rozszerzanie sieci placówek terenowych.  Bank otworzył nowe oddziały: w Błoniu, Wołominie, Kobyłce, na warszawskim Gocławiu, Tarchominie oraz Ursynowie.

Czerwiec 2008 roku będzie się kojarzył w historii Banku z uroczystym otwarciem nowej siedziby Centrali Banku przy ul. Fieldorfa 5A. Uroczystość miała miejsce w dniu 27 czerwca 2008 roku. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, organizacji spółdzielczych, banków zrzeszajacych, prezesi Banków Spółdzielczych z całej Polski. Najbardziej cieszył fakt, że zaproszenia na uroczystość przyjęła również duża grupa Klientów Banku. 

Zmiana nazwy

Świadomość, że już od paru ładnych lat Spółdzielczy Bank Ogrodniczy przestał być bankiem „branżowym” a stał się bankiem uniwersalnym i jedynym bankiem spółdzielczym w Warszawie, dała asumpt do odejścia od dotychczasowej nazwy. Była ona nośnikiem znakomitej tradycji, ale w końcu – co wykazało badanie - stała się barierą hamującą zainteresowanie wielu potencjalnych klientów. Postanowiono zatem w 2010 roku, przyjąć nową nazwę „Warszawski Bank Spółdzielczy”, w skrócie „WBS Bank”.

Poczyniono też dalszy krok – zmianę banku zrzeszającego.  WBS Bank zgłosił akces do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, najsilniejszej i najliczniejszej polskiej grupy banków spółdzielczych, będącej właścicielem rozpoznawalnego na rynku krajowym Banku BPS S.A.

Dziś

W ciągu ostatniego dziesięciolecia WBS Bank stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Jest silną kapitałowo instytucją, bezpiecznie i profesjonalnie świadczącą usługi finansowe. Indywidualne podejście połączone z osadzeniem struktur zarządczych w bezpośrednim kontakcie z Klientem pozwala na szybkie rozpoznawanie potrzeb rynku oraz Klientów.

Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto służy pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, WBS Bank stał się bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Bank posiada bogatą ofertę usług finansowych, a za swoją działalności uzyskał wiele nagród i wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy do placówek Banku.

 

drukuj całą stronę

Stopka - zakładki

Informacje dla klienta

Newsletter

Znajdź oddział

Placówki WBS Bank w Warszawie:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Bielany

01-922 Warszawa

ul. Conrada 15A

22 864 99 25

22 864 99 26

22 864 99 27 bielany@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

2. Gocław

03-984 Warszawa

ul. Fieldorfa 5A

22 514 89 00

22 514 89 01

22 514 89 02

22 514 89 09 goclaw@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
3. Jelonki

01-318 Warszawa

ul. Świętochowskiego 2

22 664 85 08

22 664 67 03

22 664 67 05

22 664 88 30 jelonki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

4. Mokotów

02-601 Warszawa

ul. Racławicka 10

22 540 02 00

22 540 02 36

22 540 02 38

22 540 02 13 mokotow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Okęcie

02-134 Warszawa

ul. 1-go Sierpnia 36B

22 868 02 70

22 868 02 73

22 868 02 75 okecie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
6. Tarchomin

03-185 Warszawa

ul. Myśliborska 98G

22 747 18 40 22 747 18 41 tarchomin@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

7. Targówek

03--542 Warszawa

ul. Ossowskiego 9

22 679 02 75

22 679 02 77

22 679 02 76 targowek@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
8. Ursynów

02-797 Warszawa

Al. KEN 51

22 894 70 45 22 894 70 46 ursynow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 18:00

 

Placówki WBS Bank w okolicach Warszawy:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Błonie

05-870 Błonie

ul. Narutowicza 24

22 731 60 15 22 731 60 90 blonie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
2. Brochów

05-089 Brochów

Brochów 126

22 725 70 04 22 725 70 13 brochow@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
3. Kampinos

05-085 Kampinos

ul. Chopina 8A

22 725  00 10 22 725 00 80 kampinos@bankwbs.pl

poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 17:30

4. Stare Babice

05-082 Stare Babice

ul. Warszawska 189

22 752 80 11

22 752 80 12

22 752 80 13

22 752 80 14

22 752 80 23 babice@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 138

22 781 20 20

22 781 20 20 marki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

6. Radzymin

05-250 Radzymin

ul. Kard. Wyszyńskiego 2

22 786 58 94

22 786 50 20

22 786 50 85

22 786 62 90 radzymin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
7. Tłuszcz

05-240 Tłuszcz

ul. Kościuszki 17

29 743 50 70 29 743 50 76 tluszcz@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
8. Wołomin

05-200 Wołomin

ul. Kościelna 69

22 776 80 15

22 776 80 16

22 776 80 20

22 776 80 17 wolomin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
9. Filia Kobyłka

05-230 Kobyłka

ul. Ręczajska 5

22 786 90 60 22 786 90 61 kobylka@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

10.

Filia

Stare Babice

05-082 Stare Babice

Rynek 32

22 752 82 74     poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:30
11. Filia Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 95

22 781 12 97   filiamarki@bankwbs.pl

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Wydawnictwa Banku

Projekt i wykonanie

projekt i wykonanie extranet.pl