Podmenu

Gwarancja de minimis

Warszawski Bank Spółdzielczy udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie  tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD). oraz linii FG POIG

Gwarancja de minimis: to forma zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w terminie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami.

Korzyści dla przedsiębiorców z tytułu gwarancji de minimis

 • możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
 • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku.

Podstawowe Informacje:

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją

 • Kredyty obrotowe udzielane wyłącznie w PLN.
 • Kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania

 • Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis  mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.
 • Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

Okres kredytowania

 • Dla kredytów obrotowych – do 24 miesięcy.
 • Dla kredytów inwestycyjnych - do 120 miesięcy.

Wysokość gwarancji  BGK

 • Kwota jednostkowej gwarancji objętej portfelową linią gwarancyjną de minimis (PLD), stanowi w chwili jej udzielenia nie więcej niż  60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego i po przeliczeniu wskaźnikiem procentowym jednostkowej gwarancji, określonym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie może przekroczyć 3.500.000 PLN.

Opłaty i prowizje 

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5 % - dla kredytu obrotowego;
 • 0,5% - dla kredytu inwestycyjnego;
 • 0 % - dla kredytu obrotowego w rachunku kredytowym i kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją z linii FG POIG

Gwarancja w ramach  FG POIG

Gwarancją w ramach  FG POIG może być objęty nowy kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub nowy kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy, spełniającego co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 2. jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 3. uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie  typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji,
 5. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu,  usługi  lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty  o 30%  (na podstawie załączonego biznes planu),
 6. w co najmniej jednym  roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 7. w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

Szczegółowe informacje na temat Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) uzyskają Państwo w placówkach Banku.

 

Stopka - zakładki

Informacje dla klienta

Newsletter

Znajdź oddział

Placówki WBS Bank w Warszawie:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Bielany

01-922 Warszawa

ul. Conrada 15A

22 864 99 25

22 864 99 26

22 864 99 27 bielany@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

2. Gocław

03-984 Warszawa

ul. Fieldorfa 5A

22 514 89 00

22 514 89 01

22 514 89 02

22 514 89 09 goclaw@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
3. Jelonki

01-318 Warszawa

ul. Świętochowskiego 2

22 664 85 08

22 664 67 03

22 664 67 05

22 664 88 30 jelonki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

4. Mokotów

02-601 Warszawa

ul. Racławicka 10

22 540 02 00

22 540 02 36

22 540 02 38

22 540 02 13 mokotow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Okęcie

02-134 Warszawa

ul. 1-go Sierpnia 36B

22 868 02 70

22 868 02 73

22 868 02 75 okecie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
6. Tarchomin

03-185 Warszawa

ul. Myśliborska 98G

22 747 18 40 22 747 18 41 tarchomin@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

7. Targówek

03--542 Warszawa

ul. Ossowskiego 9

22 679 02 75

22 679 02 77

22 679 02 76 targowek@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
8. Ursynów

02-797 Warszawa

Al. KEN 51

22 894 70 45 22 894 70 46 ursynow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 18:00

 

Placówki WBS Bank w okolicach Warszawy:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Błonie

05-870 Błonie

ul. Narutowicza 24

22 731 60 15 22 731 60 90 blonie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
2. Brochów

05-089 Brochów

Brochów 126

22 725 70 04 22 725 70 13 brochow@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
3. Kampinos

05-085 Kampinos

ul. Chopina 8A

22 725  00 10 22 725 00 80 kampinos@bankwbs.pl

poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 17:30

4. Stare Babice

05-082 Stare Babice

ul. Warszawska 189

22 752 80 11

22 752 80 12

22 752 80 13

22 752 80 14

22 752 80 23 babice@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 138

22 781 20 20

22 781 20 20 marki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

6. Radzymin

05-250 Radzymin

ul. Kard. Wyszyńskiego 2

22 786 58 94

22 786 50 20

22 786 50 85

22 786 62 90 radzymin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
7. Tłuszcz

05-240 Tłuszcz

ul. Kościuszki 17

29 743 50 70 29 743 50 76 tluszcz@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
8. Wołomin

05-200 Wołomin

ul. Kościelna 69

22 776 80 15

22 776 80 16

22 776 80 20

22 776 80 17 wolomin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
9. Filia Kobyłka

05-230 Kobyłka

ul. Ręczajska 5

22 786 90 60 22 786 90 61 kobylka@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

10.

Filia

Stare Babice

05-082 Stare Babice

Rynek 32

22 752 82 74     poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:30
11. Filia Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 95

22 781 12 97   filiamarki@bankwbs.pl

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Wydawnictwa Banku

Projekt i wykonanie

projekt i wykonanie extranet.pl