Jednolity Plik Kontrolny


Warszawski Bank Spółdzielczu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, będą zobowiązani do przesyłania elektronicznej ewidencji VAT w formie JPK_VAT.


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.jpk.mf.gov.pl bądź pod numerami telefonów Krajowej Informacji Skarbowej 801 055 055 lub (22) 330 03 30.

e-Składka - proste płatności z ZUS


Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka lub pod numerem telefonu 22 560 16 00.

e-ZUS

Wysyłka informacji na temat Systemu Gwarantowania Depozytów przez BFG


Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że rozpoczął wysyłkę informacji oraz arkusza informacyjnego skierowanego do deponentów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 

Wysyłka wynika z obowiązku realizacji przepisów ustawy o BFG (ustawa z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji) mając przy tym charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagający ze strony klientów podejmowania żadnych działań.

Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził lub z tytułu ilu wierzytelności mu przysługują – dla celów określenia wyżej wymienionego limitu są traktowane jako jeden depozyt.

Po dodatkowe informacje na temat zasad gwarantowania depozytów zapraszamy na stronę internetową Warszawskiego Banku Spółdzielczego www.bank-wbs.pl oraz na stronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

Jesteśmy Najbliżej Ludzi

KOMUNIKAT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych


Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu
  • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej  (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Co dla Spółdzielców oznacza PSD2?


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z materiałem opublikowanym na portalu alebank.pl, dotyczącym PSD2.

Na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, podczas debaty eksperckiej, WBS Bank był reprezentowany przez Wiceprezesa Pana Marcina Albinowskiego.

https://bs.net.pl/glos-izb-gospodarczych-aktualnosci-zrzeszen/co-dla-spoldzielcow-oznacza-psd2

 

Żródło i fotografia: https://alebank.pl/nagrodzono-wyrozniajace-sie-banki-spoldzielcze-2/?id=227258&catid=18911, oraz https://bs.net.pl/glos-izb-gospodarczych-aktualnosci-zrzeszen/co-dla-spoldzielcow-oznacza-psd2

WBS Bank w mediach społecznościowych


Informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni w serwisie społecznościowym INSTAGRAM:

https:/www.instagram.com/wbs.bank/

 

oraz na Facebook-u:

https:/www.facebook.com/wbsbank

 

Serdecznie zapraszamy do odzwiedzania naszych profili, gdzie prezentujemy aktualności związane z działalnością WBS Banku i innych instytucji finansowych.

FATCA - Oświadczenie


Szanowni Państwo,

Warszawski Bank Spółdzielczy, przypomina Klientom, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r. założyli w Warszawskim Banku Spółdzielczym rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, lokatę lub rachunek dla przedsiębiorców, o konieczności wypełnienia "Oświadczenia" dotyczącego rezydencji podatkowej tzw. FATCA.

https://www.bank-wbs.pl/333,fatca-podstawowe-informacje.html

Wymóg ten wynika z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).    

Brak złożenia wymaganego oświadczenia do dnia 30 listopada 2016 r. może skutkować ograniczeniem dostępu do rachunku do czasu jego dostarczenia.  

Wzór oświadczenia należy wypełnić i dostarczyć do dowolnej placówki Banku lub przesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail:
bank@bankwbs.pl.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Placówkami.

Oświadczenia

BIK i KRD - możliwość kontrolowania czy PESEL nie wpadł w niepowołane ręce


Szanowni Państwo,

w związku z Państwa bezpieczeństwem informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Biura Informacji Kredytowej, dotyczącej Alertów BIK.

Aktywując tą usługę będziecie Państwo na bieżąco otrzymywali SMS z informacją o ważnych zmianach w Państwa historii kredytowej.

Ochroni to przed próbą wyłudzenia kredytu, a także będzie przekazywana informacja o opóźnieniach w spłacie kredytu.

Opłata za usługę jest zgodna z cennikiem BIK.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.bik.pl/k/ochrona/

 

Na stronie KRD: http://www.konsument.krd.pl/ również macie Państwo możliwość kontrolowania swoich danych. Usługa jest bezpłatna w pierwszych 12 miesiącach, później konto dostępowe jest zmieniane na pakiet minimalny i w określonych przypadkach można również dokonywać kontroli nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 

Stopka - zakładki

Informacje dla klienta

Newsletter

Znajdź oddział

Placówki WBS Bank w Warszawie:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Bielany

01-922 Warszawa

ul. Conrada 15A

22 864 99 25

22 864 99 26

22 864 99 27 bielany@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

2. Gocław

03-984 Warszawa

ul. Fieldorfa 5A

22 514 89 00

22 514 89 01

22 514 89 02

22 514 89 09 goclaw@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
3. Jelonki

01-318 Warszawa

ul. Świętochowskiego 2

22 664 85 08

22 664 67 03

22 664 67 05

22 664 88 30 jelonki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

4. Mokotów

02-601 Warszawa

ul. Racławicka 10

22 540 02 00

22 540 02 36

22 540 02 38

22 540 02 13 mokotow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Okęcie

02-134 Warszawa

ul. 1-go Sierpnia 36B

22 868 02 70

22 868 02 73

22 868 02 75 okecie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
6. Tarchomin

03-185 Warszawa

ul. Myśliborska 98G

22 747 18 40 22 747 18 41 tarchomin@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

7. Targówek

03--542 Warszawa

ul. Ossowskiego 9

22 679 02 75

22 679 02 77

22 679 02 76 targowek@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
8. Ursynów

02-797 Warszawa

Al. KEN 51

22 894 70 45 22 894 70 46 ursynow@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 18:00

 

Placówki WBS Bank w okolicach Warszawy:
LP Oddział Adres Telefon FAX E-mail Godziny otwarcia
1. Błonie

05-870 Błonie

ul. Narutowicza 24

22 731 60 15 22 731 60 90 blonie@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
2. Brochów

05-089 Brochów

Brochów 126

22 725 70 04 22 725 70 13 brochow@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
3. Kampinos

05-085 Kampinos

ul. Chopina 8A

22 725  00 10 22 725 00 80 kampinos@bankwbs.pl

poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 17:30

4. Stare Babice

05-082 Stare Babice

ul. Warszawska 189

22 752 80 11

22 752 80 12

22 752 80 13

22 752 80 14

22 752 80 23 babice@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

5. Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 138

22 781 20 20

22 781 20 20 marki@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek 8:00 - 18:00

środa - piątek 8:00 - 16:00

6. Radzymin

05-250 Radzymin

ul. Kard. Wyszyńskiego 2

22 786 58 94

22 786 50 20

22 786 50 85

22 786 62 90 radzymin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
7. Tłuszcz

05-240 Tłuszcz

ul. Kościuszki 17

29 743 50 70 29 743 50 76 tluszcz@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
8. Wołomin

05-200 Wołomin

ul. Kościelna 69

22 776 80 15

22 776 80 16

22 776 80 20

22 776 80 17 wolomin@bankwbs.pl poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
9. Filia Kobyłka

05-230 Kobyłka

ul. Ręczajska 5

22 786 90 60 22 786 90 61 kobylka@bankwbs.pl

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00

środa - piątek: 10:00 - 18:00

10.

Filia

Stare Babice

05-082 Stare Babice

Rynek 32

22 752 82 74     poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:30
11. Filia Marki

05-270 Marki

ul. Piłsudskiego 95

22 781 12 97   filiamarki@bankwbs.pl

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Wydawnictwa Banku

Projekt i wykonanie

projekt i wykonanie extranet.pl