Konto Platynowe

Konto Platynowe – to produkt o charakterze pakietowym – otwarcie rachunku wiąże się równoczesnym podpisaniem umowy o rachunek, bankowość internetową oraz kartę VISA VIP.

Pakiet konto Platynowe to:

  • 0,00 zł - otwarcie rachunku,
  • 0,00 zł* - prowadzenie rachunku,
  • 0,00 zł - wydanie karty VISA VIP,
  • 0,00 zł - miesięczna opłata za używanie katy VISA VIP,
  • 0,00 zł - wszystkie operacje w systemie bankowości internetowej,
  • 0,00 zł - wypłaty we wszystkich bankomatach w Polsce,

Rachunek nie jest oprocentowany.

* Posiadacz Konta Platynowego zobowiązuje się do wnoszenia na rachunek systematycznych, miesięcznych wpłat nie mniejszych niż 1500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych). W przypadku braku zadeklarowanych wpływów, Bank będzie pobierał prowizję za prowadzenie konta w wysokości 6,00 zł/miesięcznie.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1490
1 USD3.6555
1 CHF3.6366
1 GBP4.7062
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej