Oszczędności

Lokaty Terminowe

Bank oferuje następujące lokaty terminowe:

lokatyoprocentowanie
14 - dniowe0,10%
1 - miesięczna0,75%
2 - miesięczna1,15%
3 - miesięczna1,20%
4 - miesięczna1,30%
5 - miesięczna1,40%
6 - miesięczna1,50%
9 - miesięczna1,60%
12 - miesięczna1,80%

Odsetki od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są lokaty terminowej lub do rachunku bieżącego - decyzję podejmuje klient banku.

Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Lokaty mogą być również zawierane w walutach wymienialnych USD oraz EUR.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6569
1 CHF3.6435
1 GBP4.7543
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej