Kariera

Ze względu na rozwój Banku stale poszukujemy nowych pracowników. 
Tworzenie i wprowadzanie nowych produktów i usług powodują potrzebę zwiększania i udoskonalania zespołu pracowników.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnymzdjęciem, na adres Centrali Banku z dopiskiem „Praca” na kopercie lub drogą mailową na poniżej zamieszczony adres mailowy.
Przesłane przez Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane we wszystkich przyszłych procesach rekrutacji.

Adres Banku:
Warszawski Bank Spółdzielczy
ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
"Praca"

e-mail: bank@bankwbs.pl z dopiskiem w tytule maila: "Praca"

Uwagi:
Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922) z uwzględnieniem art. 23 ust. 2 cytowanego aktu prawnego, tj. możliwością przetwarzania danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty złożenia aplikacji obejmującej niniejsze oświadczenie.

Bank zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1681
1 USD3.6678
1 CHF3.6655
1 GBP4.6040
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
więcej